Registrer din CV

Ved å registrere din CV hos oss gjør du deg tilgjengelig som jobbsøkende. Dine opplysninger registreres i vår kandidatbase og er selvsagt konfidensielle.Vi arbeider kontinuerlig for å tilfredsstille våre samarbeidspartneres behov. Derfor ønsker vi at vårt personell til enhver tid har oppdaterte profiler, slik at vi raskest mulig kan møte våre samarbeidsparnere med best mulig bemanning. Vi oppfordrer alle våre vikarer til og til en hver tid ha oppdatert CV, inkludert relevante kurs og andre erfaringer. For å øke kompetansen og for å oppnå best mulig samarbeid bidrar vi også med å legge til til rette for kurs, enten i regi av oss eller våre samarbeidspartnere.

Registerer CVen din her, så tar vi kontakt med deg!

[quform id=”1″ name=”Registrer Cv”]