Bemanning

Minoriteten Bemanning AS er bidragsytere i våres samarbeidspartneres vekst. Vår visjon er å forsyne våre samarbeidspartnere med skreddersydd kompetanse og kvalitet. Vi har til enhver tid god tilgang på erfarne konsulenter med faglig spisskompetanse, og leverer derfor kvalifisert arbeidskraft på kort varsel. Vår faglige bakgrunn og brede kontaktnett gir oss muligheten til å finne rett person til rett oppdrag på kort tid. Dette gir oss et unikt inngangsnivå – og fornøyde samarbeidspartnere.

Årsaken til at man ønsker å leie inn personell kan være mange,  du kan derfor kan leie inn kompetanse for tiden du behøver. Ved å bruke skjemaet kan du bestille vikarer eller sende oss en e-post.

Telefon: 977 22 550 eller 984 97 304

Epost: post@minoriteten-bemanning.no