Helse & Omsorg
Barnevern
Rus & Psykiatri
Sykepleier

Velkommen til Minoriteten Bemanning AS

Vi leverer vikartjenester innen helse- og omsorg og barnevern.